Organizatorzy

logo 5 new
honorowyprezydent1

prezydentpl

Partnerzy instytucjonalni

logo1 new

Partnerzy strategiczni

logo 7 new

Partner

grupaergis

Patroni medialni

logo 8 new

O konferencji

Stulecie urodzin Jana Karskiego uczciliśmy konferencją, która koncentrowała się na dwóch głównych tematach: pamięci oraz odpowiedzialności.

Nie ma jednej pamięci dla wszystkich. Pamięć jednostek różni się na ogół od pamięci małych i większych społeczności, a także od pamięci narodów. Zmienia się również w stosunkach między narodami i państwami. Pamięci charakteryzują napięcia, sprzeczności, konkurencyjność. Każdy człowiek, rodzina, narody i państwa cenią własne wartości bądź pamięć o przeszłości. Na poziomie stowarzyszeń, ugrupowań czy partii politycznych, także całych państw, są one podstawą do budowy wspólnych przekonań, ideologii i polityk, służą jako niezbędny instrument do umacniania społecznej spoistości i mobilizacji do podejmowania wspólnych działań. W ramach systemów demokratycznych stabilizują prawo, instytucje bądź obyczaj. Jednak nawet owe zinstytucjonalizowane ramy nie są w stanie zapobiec wrogości, próbom usuwania poza obręb własnej społeczności, a niekiedy i przemocy wobec odmiennych grup etnicznych czy religijnych. Często też, a historia dostarcza aż nazbyt wiele tego przykładów, pamięć bywa instrumentalizowana, nadużywana, traktowana jako oręż przeciwko Innemu.

Pamięć jest więc szczególnie delikatnym elementem ludzkiego doświadczenia.

Jan Karski był i świadkiem i nosicielem pamięci o zbrodni Zagłady dokonanej na ziemiach polskich przez niemieckich okupantów. Młodemu żołnierzowi Polski Podziemnej powierzona została misja poinformowania aliantów o realiach okupacji Polski i losie Żydów oraz przekonania ich o konieczności podjęcia działań w obronie ofiar. Niepowodzenie tej misji sprawiło, że do końca życia, przepełniony rozpaczą, nosił w sobie przekonanie, że zawiódł. Jako człowiek, chrześcijanin i Polak czuł się współodpowiedzialny za to, że pomoc nie nadeszła. To właśnie poczucie odpowiedzialności i niezwykła empatia są sednem misji Karskiego i jego dziedzictwa.
więcej

Social media

facebook

Video

Newsletter